Onkraj gradbišča / Beyond Construction Site

Lokacija: mirujoče gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani
Čas trajanja: avgust 2010 – se nadaljuje

Onkraj gradbišča se odvija na mirujočem gradbišču med Masarykovo, Resljevo in Kotnikovo ulico v samem centru Ljubljane. Cilj projekta je preverjati in predstavljati potenciale mestnih degradiranih območij in njihovega redefiniranja z začasnimi in kolaborativnimi intervencijami. Dolgo zaprto zemljišče v sodelovanju s stanovalci in drugimi zainteresiranimi spreminjamo v skupnostni prostor namenjen vrtovom, druženju, igri, izobraževanju, umetnosti in kulturi, in nenazadnje eksperimentiranju s prostorskimi praksami in politikami.

NOVICE

DOKUMENTACIJA

VABILO K ODPRTJU GRADBIŠČA, AVGUST 2010

ODZIVI V MEDIJIH

Iniciator: Kud Obrat – Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič
Partner: zavod Bunker
Lastnik zemljišča: Mestna občina Ljubljana
Projekt smo zagnali v okviru Festivala Mladi levi / Vrt mimo grede,  avgust 2010, Zavod Bunker.
Projekt podpirajo: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS, Sostenuto
………………………………………………………………………………………………………..

Location:  closed construction site at Resljeva street in Ljubljana
Beginning: August 2010 –

With opening the construction site at Resljeva street, which is closed since many years, we are testing and presenting potentials of degraded urban areas as well possibilities to redefine them with temporary and collaborative interventions. In close collaboration with people living around the area and other interested people we are transforming the site into a hybrid communal space, dedicated to gardens, socializing, play, education, culture and art, and last but not least, to experimenting with spatial practices and politics.

DOCUMENTATION

Initiator: Kud Obrat – Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič
Partner: zavod Bunker
Site owner: Municipality of Ljubljana
Project started within Festival Mladi levi / Vrt mimo grede, August 2010, zavod Bunker.
Supported by: Municipality of Ljubljana, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and Sostenuto program.