Arhitektov bilten – Participacija

Izšla je nova številka revije ab_arhitektov bilten, ki je posvečena participaciji v arhitekturi in urbanizmu. Izdajatelj revije, Društvo arhitektov Ljubljane, je urednikovanje tematske številke zaupal KUD Obrat.


Urednici Urška Jurman in Apolonija Šušteršič sta k sodelovanju povabili ugledne avtorje iz Slovenije, Evrope in ZDA, ki v 22 prispevkih predstavljajo participacijo kot kompleksen in ambivalenten koncept, ki v ospredje prinaša teme in vidike, ki so pogosto izrinjeni iz arhitekturnega diskurza in prakse – politične in družbene implikacije arhitekture in urbanizma.

Pri zastavitvi vsebine tematske številke o participaciji sta urednici izhajali iz ocene, da je v slovenskem prostoru koncept participacije v arhitekturi in urbanizmu teoretsko zapostavljen in nezadostno obravnavan koncept, v praksi pa, žal, prepogosto razumljen kot grožnja in ne priložnost, navsezadnje za samo redefinicijo arhitekturne in urbanistične prakse.

Sodelujoči avtorji: atelier d’architecture autogérée, Center for Urban Pedagogy, Ilka Čerpes, Noah Chasin, Miha Dešman, Dafne Berc in Maroje Mrduljaš, Urška Jurman in Apolonija Šušteršič, Drago Kos, Blaž Križnik, Ljubo Lah, Mathias Heyden in Jesko Fezer, Mateja Medvedič, Constantin Petcou in Doina Petrescu, Marko Peterlin in Aidan Cerar, Meike Schalk in Apolonija Šušteršič, Obrat, public works, Raumlabor, Spatial Agency, Jeremy Till, Matjaž Uršič: intervju z Majo Simoneti, Žiga Vodovnik.

Revijo bodo v sredo, 5.10.2011 ob 12.00 v ljubljanski knjigarni Konzorcij predstavili: glavni in odgovorni urednik Miha Dešman, gostujoča sourednica Urška Jurman in avtorica Ilka Čerpes.