Participacija v arhitekturi in urbanizmu

Vabimo vas na predstavitev tematske številke revije ab – arhitektov bilten in razpravo o participaciji v arhitekturi in urbanizmu!

Č
etrtek, 24. novembra 2011 ob 18.00, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana).

Udeleženci: Ilka Čerpes, Drago Kos, Ljubo Lah, Mateja Medvedič, Marko Peterlin, Maja Simoneti, Apolonija Šusteršič, Matjaž Uršič, Žiga Vodovnik
Moderator: Miha Dešman, glavni in odgovorni urednik revije ab

Čas izida tematske številke revije ab o participaciji v arhitekturi in urbanizmu, ki sta jo uredili članici KUD Obrat Urška Jurman in Apolonija Šušteršič, je več kot pravšnji. Gospodarska, finančna in družbena kriza silita prevladujočo arhitekturno in urbanistično prakso, ki vse prepogosto nastopata v tesni spregi z neoliberalno paradigmo, da premislita svoje premise. V nasprotju z prevladujočim pojmovanjem (s strani odločevalcev in stroke)  participacije kot grožnje in ovire, tematska številka predstavlja sodelovanje javnosti v procesih prostorskega načrtovanja in upravljanja kot eno od možnosti za redefinicijo same arhitekturne in urbanistične prakse.

V četrtek, 24. novembra 2011, bo kratki predstavitvi tematske številke ab sledila razprava o prednostih, težavah in predsodkih glede vključevanja javnosti v procese odločanja o prostorskem načrtovanju in upravljanju. Beseda bo tekla o tem, na kakšen način približati pomen participacije pri odločevalcih in investitorjih, da se vključevanje javnosti ne bi izvajalo na manipulativen in zgolj formalen način; kako preseči predsodke na strani stroke glede potrebe po vključevanju laične javnosti v procese prostorskega načrtovanja in upravljanja; kako opolnomočiti javnost in jo izobraževati o kompleksnih procesih načrtovanja in upravljanja prostora; ter kako povezati na eni strani možnost in na drugi strani odgovornost, ki je dana javnosti v procesih sodelovanja pri odločanju o prostoru.

Več o vsebini številke: http://www.ab-magazine.com/

Dogodek je organiziran v sodelovanju z uredništvom revije ab – arhitektov bilten (izdajatelj Društvo arhitektov Ljubljana) in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje.