Apolonija Šušteršič: Vesoljske politike/Politics “In Space”

Apolonija Šušteršič
VESOLJSKE POLITIKE
Delovna akcija. Predstavitev dveh raziskovalnih projektov.
19. 4. – 20. 5. 2012
Kulturni center Tobačna 001, Ljubljana

Vljudno vabljeni na odprtje razstave v četrtek, 19. aprila, ob 19. uri v KC Tobačna 001. Obenem vas vabimo na predogled razstave z Apolonijo Šušteršič ob 18. uri. Na otvoritvi nas bo pogostila Taeko Fujija, med drugim tudi vrtnarka na Onkraj gradbišča.


Delo umetnice in arhitektke Apolonije Šušteršič opredeljuje kritična prostorska praksa, ki je vedno lokacijsko specifična, transdisciplinarna ter raziskovalno in sodelovalno zasnovana. V svojih projektih obravnava razmerja med umetnostjo, arhitekturo in prostorskim načrtovanjem ter njihove družbene, kulturne in politične implikacije. Pri tem prevprašuje prevladujoče pojmovanje umetnosti in arhitekture, ki je v obeh primerih osredotočeno na oblikovanje in izdelovanje objektov, in širi pojmovanja teh praks na procese in odnose, ki se oblikujejo skozi produkcijo prostora. V svojih projektih izhaja iz konkretne lokacije oz. prostorske situacije, ki jo najprej temeljito razišče. V raziskavah urbanih in socialnih prostorov pa se ne zadovolji s samo kritično analizo, temveč skozi razvoj projekta oblikuje platforme in predloge, ki nudijo nove možnosti razvoja in rabe urbanega prostora ter aktivnejše vloge javnosti pri tem.

Apolonija Šušteršič se na razstavi predstavlja s projektom Hustadt, ki ga je razvijala v Bochumu med leti 2008–11, in Onkraj grabišča, ki ga razvija z društvom Obrat v Ljubljani od leta 2010. Razstava vključuje dokumentarno gradivo obeh projektov ter projekt skupinskega mapiranja degradiranih prostorov v Ljubljani ter pobud za oživitev mesta, v katerih je prostor konstitutivna dimenzija družbene akcije.

Hustadt projekt se je začel leta 2008 s povabilom mesta Bochum Apoloniji Šušteršič, da bi v predmestni stanovanjski soseski Hustadt izvedla nekajmesečni umetniški projekt v javnem prostoru. Ta projekt se je razvil v tri letni proces pogajanj, diskusij in akcij. Fizični rezultat tega procesa je skupnostni paviljon “Brunnenplatz 1″, ki so ga sooblikovali prebivalci Hustadta. Paviljon Skupnosti (Gemainschaftspavilon) je tako postal letni kino in kuhinja, zeliščni vrt, popravljalnica koles, prireditveni prostor in prostor druženja, informativna točka itd. Danes paviljon deluje kot samoorganiziran skupnostni in kulturni prostor, katerega upravljanje je prevzela lokalna organizacija za ulično kulturo.

Onkraj gradbišča je participativna intervencija v degradiran mestni prostor, v kateri KUD Obrat v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi spreminja dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi. Projekt predstavlja potenciale mestnih degradiranih območij in njihovega prevrednotenja z začasnimi in skupnostnimi intervencijami. Hkrati s tem spodbuja procesualno in participativno prostorsko načrtovanje in urejanje ter urbano ekološko vrtnarjenje.

Več o projektih:
www.hustadtproject.blogspot.com
http://onkrajgradbisca.wordpress.com

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Sobota, 21. april, 11.00
Resljeva 32, v primeru deževnega vremena – Kulturni center Tobačna 001
Zajtrk na Onkraj gradbišču.

Nedelja, 6. maj, 17.00
Zbirno mesto: KC Tobačna 001
Jane’s Walk: urbani sprehod za prijaznejša mesta in mapiranje potencialnih lokacij za urbano akcijo na širšem območju Tobačne tovarne. Dogodek je organiziran v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora. Več: http://www.ipop.si/