Razsvetljeni Rog / Illuminated Rog factory

od 26. novembra dalje, tovarna Rog, Ljubljana

Pod Razsvetljeni Rog so podpisani Stefan Doepner in sodelavci Jakob Harisch, Neža Jurman, Staš Vrenko, Gal Košnik, Brina Ivanetič in Boštjan Leskovšek.

Razsvetljeni Rog je svetlobna instalacija, ki bo osvetljevala okna nekdanje tovarne Rog od 26. novembra 2013. Projekt simbolno in dejansko osvetljuje kreativne potenciale tovarne Rog, opozarja na pomen revitalizacije prostora (fizičnega in družbenega) z majhnimi koraki, pri tem pa – izhajajoč iz skupinskega ustvarjanja in sodelovanja – za realne in simbolne učinke izkorišča možnosti sodobne in cenovno dostopne tehnologije.

Svetlobna instalacija je izvedena s pomočjo hekerskega postopka in »naredi sam« principa izdelave vezja joule thief za izrabo odrabljenih baterij. Izdelava 100 vezij, ki so nadgrajena s solarnimi celicami in osvetljujejo led lučke, je od septembra potekala v prostorih Cirkulacije 2 v tovarni Rog. V manufakturnem procesu, ki je vključeval interne in javne izdelovalne delavnice, se je recikliralo odvržene baterije in stare računalnike, kuhalo, diskutiralo, testiralo in predvsem ustvarjalo družbena vezja. V prihodnjih tednih bodo sodelujoči s pomočjo solarnih panelov osvetlili tudi vhodno dvorano in stopnišče stavbe nekdanje tovarne, ki je po skoraj 8 letih začasne rabe še vedno brez električnega priključka.

Produkcija: KUD Obrat
Partner: Cirkulacija 2
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.