News

Pozor! Javni prostor > Park/irišče

Pozor! Javni prostor
Park/irišče

Z novo intervencijo na mirujočem gradbišču ob Masarykovi cesti v Ljubljani izpostavljamo tendenco spreminjanja mirujočih gradbišč v začasna parkirišča (navkljub zapiranju centra za avtomobilski promet), ki med drugim odslikava tudi ujetost v tržno razumevanje koncepta gospodarnega ravnanja z javno imovino.

Res Publica M

intervencija na mirujočem gradbišču ob Masarykovi cesti, Ljubljana (2014/15)

S projektom na primeru mirujočega gradbišča ob Masarykovi cesti v Ljubljani izpostavljamo problematiko mirujočih gradbišč, zlasti krčenja oziroma prisvajanja ter degradiranja javnega prostora v obliki mirujočih gradbišč, ki se lahko razpotegnejo v nedoločen čas.