Archive for 2010

Onkraj gradbišča / Beyond Construction Site

Projekt v razvoju
Lokacija: mirujoče gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani
Začetek: avgust 2010
……………………………………..
Project in development
Location: closed construction site at Resljeva street in Ljubljana
Beginning: August 2010

Walking Tent – Robot Partner 4.0

We are inviting you to attend the presentation of the Walking Tent – Robot Partner 4.0, a work by Stefan Doepner. The Tent will walk on 25th May 2010 from 8 p.m. on in front of the Alkatraz Gallery at Metelkova, Ljubljana. Walking Tent will find its shelter under the Expanded Cirkulacija 2 Concourse – Discourse project.

Next Page »