Archive for 2013

Razsvetljeni Rog / Illuminated Rog factory

od 26. novembra dalje, tovarna Rog, Ljubljana

Razsvetljeni Rog je svetlobna instalacija, ki bo osvetljevala okna nekdanje tovarne Rog od 26. novembra 2013. Projekt simbolno in dejansko osvetljuje kreativne potenciale tovarne Rog, opozarja na pomen revitalizacije prostora (fizičnega in družbenega) z majhnimi koraki, pri tem pa – izhajajoč iz skupinskega ustvarjanja in sodelovanja – za realne in simbolne učinke izkorišča možnosti sodobne in cenovno dostopne tehnologije.

Kaj pa mestni vrtički?

V torek, 15.10.2013, vas ob 17.00 vabimo na posvet Kaj pa mestni vrtički?, ki bo potekal v dvorani Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana.

Gosti: Mateja Doležal (Oddelek za urejanje prostora, MU MOL), Darja Fišer (Zelemenjava), Helena Regina (Oddelek za varstvo okolja MU MOL), Maja Simoneti (Vrtički – legitimna gverila), Saša Starec (Skupnostni vrt v Savskem naselju), Matej Zonta (Urbane brazde, Maribor); moderatorki: Urška Jurman in Polonca Lovšin (KUD Obrat)

Next Page »